Update Moldova growth experience

Update MGE project


22 December 2007
Eerder hebben wij bericht over het project Moldavië. De afgelopen periode heeft sterk in het teken gestaan van het definitief opleveren van het project. Ik kan u vertellen dat dit niet eenvoudig is geweest, echter kan nu volmondig zeggen, we hebben een fantastisch project met vele kansen voor de samenleving in Moldavië. Voor u toch nog even in het kort wat het project precies inhoudt.

Wat houdt ons project in Moldavië in

Het belangrijkste doel van het project is het realiseren van duurzame economische groei en werkgelegenheid in Moldavië. Om dit te bereiken, zetten wij in op het verder ontwikkelen van het lokale bedrijfsleven, waarbij we ons initieel primair richten op de wijnsector. Na een succesvolle pilot zal dit concept verder toegepast worden op andere industrieën in Moldavië.
De wijnsector in Moldavië heeft een eeuwenoude traditie en biedt goede mogelijkheden voor doorgroei. Onze inbreng bestaat uit het direct en indirect ondersteunen van bestaande bedrijven bij het realiseren van hun groeiaspiraties. Dit komt veelal neer op praktische ondersteuning bij het uitvoeren van exportplannen, het leggen van contacten in Nederland en het ter plekke adviseren over de bedrijfsvoering.
Aan de hand van onze ervaringen wordt een concept ontwikkeld (business incubator) dat na een succesvolle pilot gebruikt zal worden voor andere kansrijke sectoren. Doel is niet het zelf generen van winst maar vooral de duurzame ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf in Moldavië. Eventuele winsten worden gebruikt voor lokale goede doelen.
Pilot handelsmissie (match making) van wijnboeren vanuit Moldavië en kennis laten maken met gerenommeerde Nederlandse wijnimporteurs.

Waarom Moldavië

Lokale veelbelovende bedrijven hebben moeite met het realiseren van hun exportplannen door het ontbreken van een goede financiële infrastructuur en onvoldoende kennis over bedrijfsvoering.
Moldavië heeft echter wel een economische groei die groter is dan die van Nederland en het bedrijfsleven heeft exportpotentieel door een recent gesloten handelsverdrag met de Europese Unie.
De arbeids- en productiekosten zijn relatief laag.
Een aantal sectoren produceert hoogwaardige producten die zeer geschikt zijn voor de West-Europese markt.
Er zijn dus zeker mogelijkheden tot verdere groei, lokale ondernemers kunnen echter onze steun in de rug goed gebruiken. Welnu, dat moet nu toch voor iedereen klip en klaar zijn. Een fantastisch project met duidelijke haalbare mogelijkheden voor de werkgelegenheid in Moldavië. We zijn ervan overtuigd dat dit binnen de project deadline, juni 2008, gerealiseerd moet kunnen worden. Overigens uw hulp kunnen wij hard gebruiken. U kunt hierbij denken aan uw persoonlijke ondersteuning, immers vele handen maken licht werk en uiteraard kan u een financiële bijdrage leveren (zie verder). De komende periode zal een zware en drukke tijd worden, immers alles staat nu in het teken van het bouwen en testen van het concept.

Wat hebben we tot nu toe gerealiseerd

Research. Tot nu toe hebben wij ons vooral geconcentreerd op de vormgeving van het project en de research van de kansen en bedreigingen.
Field studies. We hebben in het verlengde van de research een field study in Moldavië georganiseerd
Goedkeuring project. Volgens de PRINCE 2 systematiek hebben we goedkeuring verkregen van de project board welke bestaat uit World Partners, PUM en MIEPO.

Wat zijn we op dit moment aan het initiëren

Netwerk. Op dit moment wordt intensief gebouwd aan een netwerk in Nederland en Moldavië rond het te ontwikkelen business concept.
Business incubator. Op dit moment, ter ondersteuning van onze lokale aanwezigheid en de rol van business incubator, wordt een part time medewerkster aangesteld in de hoofdstad van Moldavië.

Match making. Op dit moment, ter ondersteuning van match-making, wordt in Nederland een back-office functie ingericht.

Funding. Op dit moment wordt een breed netwerk aangesproken te participeren in dit unieke project.
Field study. In januari zal een vervolg trip worden georganiseerd welke in het teken staat van verdere uitbouw van ons netwerk en de voorbereiding van een handelsmissie naar Nederland

Event. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor een event / handelsmissie waarvoor event sponsoren worden gezocht
Wijnimporteurs. De belangrijkste wijnimporteurs worden momenteel in kaart gebracht.
Wijn châteaux Moldavië. Momenteel worden contacten gelegd met potentiële kandidaten voor de handsmissie naar Nederland
Het leveren van een financiële bijdrage aan dit project is een prachtige kans om de economische ontwikkeling in Moldavië te stimuleren. 

Waarom bijdragen aan dit project

Het project richt zich op de doorontwikkeling van kansrijke ondernemers! De wijnsector bijvoorbeeld kent een jarenlange traditie en heeft zijn bestaansrecht ruimschoots bewezen. De kwaliteit van de lokale wijnen is in de laatste jaren bovendien verder toegenomen.
Initiatiefnemers zijn afkomstig van gerenommeerde bedrijven in Nederland.
Het project wordt al actief ondersteund door een groot aantal succesvolle ondernemingen waaronder PUM, MIEPO en World Partners.

Waar wordt uw bijdrage voor ingezet

Research. Tot nu toe hebben wij ons vooral geconcentreerd op de vormgeving van het project, research van de kansen en bedreigingen. We hebben hiertoe o.a. een aantal field studies in Moldavië georganiseerd en zijn intensief een netwerk aan het bouwen rond het te ontwikkelen business concept.

Business incubator. Op dit moment, ter ondersteuning van onze lokale aanwezigheid en de rol van business incubator, is een part time medewerkster aangesteld in de hoofdstad van Moldavië.

Match making. Op dit moment, ter ondersteuning van match making, wordt in Nederland een back-office functie ingericht.

Toetsing concept, d.m.v. een pilot. In april zal een Moldavische handels missie georganiseerd worden, waarbij in Nederland een wine tasting en kennismaking event georganiseerd zal worden waarbij de belangrijkste Nederlandse wijn importeurs kennis kunnen maken met het fantastische wijnaanbod vanuit Moldavië.

Uitrol. Definitief opleveren van project aan World Partners die dit concept verder zal gaan uitrollen op andere sectoren in Moldavië.
Mede namens het bedrijfsleven in Chisinau danken wij u voor uw ondersteuning voor dit unieke initiatief. Als u dit project wilt ondersteunen kan u onder vermelding van “IN-Gift project Moldavië BDU 2723” een donatie overmaken op rekeningnummer 40.95.47.352 ST WORLD PARTNERS. In een volgende publicatie zullen wij u verder berichten over de voortgang en verheugen ons op de volgende fase van het project. Het project team “Growth Experience Moldova”

Marc Canisius, Peter Gros, Dirk de Jager, Jan Luis, Martin Smit