Veranderen is succesvol als individu en organisatie zich ontwikkelen!

Ontwikkelen

Wanneer medewerkers leren en ontwikkelen, kunnen organisaties veranderen en creëren. Alle programma's en activiteiten van Ambition Academy hebben als uitgangspunt om individuele ontwikkeling en organisatie ontwikkeling parallel te laten lopen.

Veranderen

Veranderen is mogelijk wanneer opgedane kennis, ontwikkeling van competenties en nieuwe ideeën en energie op de werkvloer worden vorm gegeven en geborgd. De rode draad in onze programma's  is begeleiding op de werkvloer bij gebruiken van die kennis en ideeën. Dit vanuit de overtuiging; leren door doen!

 

Ambition Academy is een team van ondernemers en professionals dat voor organisaties uitdagende maatwerk programma’s ontwikkelt en aanbiedt. Onze unieke maatwerk programma’s maken het mogelijk om individuele ontwikkeling en organisatie ontwikkeling te optimaliseren. 

professional performance

Het presterend vermogen groeit wanneer kennis kundig wordt getoond. Een eerste indruk maakt men maar 1 keer. Daarna verwacht iedere organisatie en iedere relatie een gesprekspartner met professionele performance.

Omgangsvormen die door zichtbaar inlevingsvermogen en gebruik van etiquette worden getoond, zorgen ervoor dat professionals zich op ieder niveau van een organisatie en in iedere situatie kunnen bewegen.

Etiquette volgens De Dikke Ditz volgen wij in onze programma's.

De dikke Ditz.jpg